Tin Tức Archive

Bộ Tài Chính Cân Nhắc Hợp Tác Cùng IFAC Phát Triển Kế Toán

Ngày 22/7/2017, ông Viên Hoàng long thứ trưởng Bộ tài chính đã có cuộc tiếp xúc gặp gỡ bà Karate Amydan Chủ tịch Ban Tư vấn Chiến Lược, trưởng đoàn Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) cùng đoàn đại biểu.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã có cuộc trò chuyện, giao lưu và tìm hiểu về cơ hội phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán một cách toàn diện với sự giúp đỡ của các bên gồm Bộ Tài Chính với liên đoàn Kế toán quốc tế IFAC tại Việt Nam cũng như trong khu vực. Ông Viên Hoàng Long, thứ trưởng bộ tài chính đã đón tiếp đoàn tới công tác và làm việc với Bộ Tài chính, đồng thời cảm ơn những đóng góp của bà trưởng đoàn Karate Amydan về định hướng phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong sự phát triển của nền kinh tế, cũng như tạo nền tảng một cách bền vững, lâu dài.

“Chúng tôi rất vui mừng và ủng hộ sự hợp tác và hỗ trợ của IFAC, đặc biệt là công tác đào tạo chuyên sâu nhân nguồn lực kế toán, kiểm toán Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp vào nền tảng, chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán Quốc gia so với các nước trong khu vực”, ông Viên Hoàng Long ý kiến. Chiến lược phát triển đào tạo nghiệp vụ kế toán – kiểm toán tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng đồng ý.
Trong chiến lược phát triển, Hệ thống kế toán – kiểm toán sẽ được chỉnh sửa, bổ sung luật, qui chế cho phù hợp khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán quốc tế trong hoàn cảnh phát triển của Việt Nam; đẩy mạnh về chất lượng và số lượng chuyên viên kế toán, kiểm toán đảm bảo ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực, được thế giới công nhận, cùng đẩy mạnh khả năng quản lý, năng lực công tác của cơ quan nhà nước về kế toán –kiểm, nâng cao hổ trợ các tổ chức tư nhân, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh các dịch vụ liên quan đến kế toán – kiểm toán. Bộ tài chính yêu cầu sự hợp tác của Hiệp hội kế toán – kiểm toán Việt Nam, nhằm triển khai xây dựng và đổi mới các nghị định hướng dẫn đưa Luật Kiểm toán hoàn thiện và đưa vào thực thi.

Bộ Tài chính cũng phát triển, nâng cao năng lực cho Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán nhằm tăng cường khả năng kiểm tra giám sát quả lý, thực hiện một cách chính xác minh bạch hệ thống kế toán kiểm toán. Đại diện đoàn công tác, Bà Karate Amydan phát biểu sự ủng hộ chế độ kế toán – kiểm toán nhà nước Việt Nam, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được những chuẩn mực về trình độ kế toán – kiểm toán thế giới tầm nhìn 2030. “IFAC ủng hộ hết khả năng để giúp Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát triển kế toán, kiểm toán đề ra tới năm 2030. Trong đó VACPA đóng vai trò quan trọng trong việc thực hóa tầm nhìn phát triển kế toán, kiểm toán “, bà Karate Amydan khẳng định.
Qua tọa đàm về các qui định hợp tác IFAC, ông Viên Hoàng Long khẳng định Bộ Tài chính là đơn vị chủ chốt của Nhà nươc chịu trách nhiệm trong việc áp dụng những chuẩn mực kế toán kiểm toán quốc tế, thông lệ quốc tế cho nền kinh tế Quốc Gia. Bà Karate Amydan bày tỏ ý kiến VACPA là hội viên của IFAC đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để đảm bảo việc tuân thủ trách nhiệm thành viên.