Tập Đoàn Mai Linh Triển Khai Việc Đúng Chuẩn Mực Kế Toán

Mai Linh được mọi người biết đến không chỉ đơn thuần là tên của một công ty, mà nó đã là tên của một thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Nhưng thời gian gần đây Tập đoàn Mai Linh đang gây ra những sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn này.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh mới công bố gần đây thì hoạt động kinh doanh taxi của Tập đoàn này trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục rơi vào tình trạng thua lỗ.

Báo cáo cụ thể cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu của tập đoàn này đạt 1.722 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kì năm ngoái. Thế nhưng lãi gộp của Công ty này chỉ đạt 248 tỷ đồng và không hề tăng so với cùng kì năm ngoái. Thậm chí biên lãi gộp còn giảm từ 19,2% xuống còn 16,5%.

Lợi nhuận từ kinh doanh thì không tăng, trong khi đó, số tiền mà Mai Linh bỏ ra để trả lãi vay trong 6 tháng đầu năm là gần 90 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thì đã vượt so với số lãi gộp mà công ty thu được. Mai Linh đã chính thức ghi nhận mức lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh là 47,5 tỷ đồng, con số này so với cùng kì năm ngoái đã tăng 85,5%.

Mức lãi sau thuế mà công ty mang lại cho các cổ đông của công ty mẹ giảm 19% so với cùng kì năm trước và chỉ đạt 11 tỷ đồng.

Mai Linh đã lỗ lũy kế lên đến 795 tỷ đồng tính, tính đến 30/6/2017. Kế toán viên của tập đoàn này cho biết trong những năm trước Mai Linh đã ghi nhận một phần lãi vay và các chi phí khác vào mục “chi phí trả trước dài hạn” trên bảng cân đối kế toán hợp nhất chứ không tuân theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam là phải ghi vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Nếu Mai Linh làm đúng theo quy định thì chi phí trả trước dài hạn sẽ giảm đi được khoảng 600 tỷ đồng, nhưng đồng nghĩa với điều đó là lợi nhuận cũng sẽ giảm đi khoảng 600 tỷ đồng. Khi đó lỗ lũy kế sẽ tăng hơn 1.400 tỷ đồng trong khi đó vốn điều lệ chỉ co 1.017 tỷ.

Tính đến 30/6 tổng tài sản của Mai Linh là 5.352 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ so với đầu năm và số nợ phải trở thì chiếm đến 90% tổng tài sản. Hiện đang tồn tại một nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến việc hoạt động liên tục của tập đoàn này là khoản nợ ngắn hạn phải trả đã lớn hơn tài sản ngắn hạn 1.262 tỷ đồng.

Tổng số nhân viên của Mai Linh so với cuối năm 2016 đã giảm 20% tương đương với 6.000 nhân viên, hiện tại tổng số nhân viên của Mai Linh chỉ còn khoảng 24.000 người.

Môi trường kinh doanh ngày càng nhiều cạnh tranh và khắc nghiệt, mong muốn phục hồi và thoát lỗ của Mai Linh sẽ cần một khoảng thời gian dài hơn. Mặc dù vậy đầu năm nay Chủ tịch HĐQT của Mai Linh đã tuyên bố là sẽ chuẩn bị để tập đoàn này niêm yết lên sàn ngoại. Điều đó cho thấy tầm nhìn của tập đoàn này là rất lớn và đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên phải nhìn thẳng vào thực tế, cứ với tình trạng thua lỗ như này thì mong muốn đưa Mai Linh niêm yết lên sàn nội cũng là cả một vấn đề chứ đừng nói là niêm yết lên sàn ngoại.

Add Comment